Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
31/01 kl 00 49 52 47 48
31/01 kl 01 43 50 47 46
31/01 kl 02 45 49 49 48
31/01 kl 03 56 53 56 55
31/01 kl 04 64 58 62 63
31/01 kl 05 70 64 68 70
31/01 kl 06 76 72 73 76
31/01 kl 07 85 82 79 84
31/01 kl 08 91 91 86 91
31/01 kl 09 90 96 88 92
31/01 kl 10 88 96 88 90
31/01 kl 11 89 94 86 87
31/01 kl 12 88 91 86 85
31/01 kl 13 87 87 85 83
31/01 kl 14 88 85 84 83
31/01 kl 15 93 88 88 88
31/01 kl 16 102 94 93 93
31/01 kl 17 111 102 102 101
31/01 kl 18 117 114 112 110
31/01 kl 19 133 129 124 122
31/01 kl 20 143 145 133 132
31/01 kl 21 148 150 135 134
31/01 kl 22 143 143 126 126
31/01 kl 23 123 130 115 115

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 88 68 90 66 150
Max fra modell: 27.01 18 88 67 90 65 135
Max fra modell: 27.01 12 88 67 87 62 134
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm