Returverdier for høyvann

Returperiode Sjøkartnull Middelvann
1 år 170 104
5 år 190 125
10 år 200 135
20 år 208 142
50 år 219 153
100 år 226 160

Rekorder for høyvann

Dato Sjøkartnull Middelvann
16. okt 1987 241 175
27. feb 1990 227 161
20. des 1991 212 146
22. des 2013 202 136
6. nov 1985 201 135
24. nov 1981 200 134
11. jan 1993 198 132
15. jan 1989 197 131
30. nov 1953 196 130
2. mar 1997 195 129
16. jan 1954 195 129

Varslingskriterier for vannstand

Nivå Sjøkartnull Middelvann
Gult 170 104
Orange 190 124
Rødt 208 142

Informasjonsside om Oscarsborg

Datagrunnlag 1953-mars 2018

Plasseringen av vannstandsmåleren er angitt med rødt på kartene over.

Returverdier for lavvann

Returperiode Sjøkartnull Middelvann
1 år -12 -77
5 år -24 -90
10 år -29 -95
20 år -35 -101
50 år -41 -107
100 år -45 -111

Rekorder for lavvann

Dato Sjøkartnull Middelvann
3. jan 1976 -51 -117
1. mar 2018 -39 -105
3. des 1999 -31 -97
5. feb 1986 -30 -96
2. mar 1987 -24 -90

Diverse vannstandparametre

Parameter Sjøkartnull Middelvann
Høyeste obs... Høyeste observerte vannstand
241 175
Høyeste astr... Høyeste astronomiske tidevann
100 34
Middel høyvann 79 13
Middelvann 66 0
Middel lavvan 52 -14
Laveste astr... Laveste astronomiske tidevann
30 -36
Laveste obs... Laveste observerte vannstand
-51 -117
Klikk her for å få forklart hva de ulike parameterene er.