Returverdier for høyvann

Returperiode Sjøkartnull Middelvann
1 år 151 100
5 år 172 121
10 år 181 130
20 år 190 139
50 år 201 150
100 år 210 159

Rekorder for høyvann

Dato Sjøkartnull Middelvann
20. des 1991 189 138
30. okt 2000 Ekstremvær: Tora
189 138
29. jan 2000 Ekstremvær: Reidun
173 122
11. jan 2000 173 122
8. jan 2005 Ekstremvær: Gudrun
172 121
10. jan 2015 Ekstremvær: Nina
172 121
22. feb 2008 171 120
1. mar 2008 170 119
26. des 2016 Ekstremvær: Urd
169 118
2. mar 1997 168 117

Varslingskriterier for vannstand

Nivå Sjøkartnull Middelvann
Gult 151 100
Orange 172 121
Rødt 190 139

Informasjonsside om Viker

Datagrunnlag 1990-mars 2018

Plasseringen av vannstandsmåleren er angitt med rødt på kartene over.

Returverdier for lavvann

Returperiode Sjøkartnull Middelvann
1 år -20 -71
5 år -34 -85
10 år -41 -92
20 år -47 -98
50 år -55 -106
100 år -61 -112

Rekorder for lavvann

Dato Sjøkartnull Middelvann
1. mar 2018 -51 -102
15. feb 2013 -34 -85
1. mar 1994 -32 -83
15. feb 2011 -32 -83
28. feb 1991 -32 -83

Diverse vannstandparametre

Parameter Sjøkartnull Middelvann
Høyeste obs... Høyeste observerte vannstand
189 138
Høyeste astr... Høyeste astronomiske tidevann
82 31
Middel høyvann 63 12
Middelvann 51 0
Middel lavvann 40 -11
Laveste astr... Laveste astronomiske tidevann
20 -31
Laveste obs... Laveste observerte vannstand
-34 -85
Klikk her for å få forklart hva de ulike parameterene er.