Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/01 kl 13 70 6 76 83
26/01 kl 14 40 10 50 48
26/01 kl 15 1 5 6 6
26/01 kl 16 -36 4 -32 -29
26/01 kl 17 -60 2 -58 -63
26/01 kl 18 -69 3 -66 -70
26/01 kl 19 -61 3 -58 -64
26/01 kl 20 -37 4 -33 -41
26/01 kl 21 0 4 4 -1
26/01 kl 22 38 5 43 34
26/01 kl 23 64 7 71 64

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 76 156 113 113 74
Laveste vannstand -66 -30 -43 -65 -78
Avvik gult nivå -71 9 -34 -34 -73
Avvik orange nivå -88 -8 -51 -51 -90
Avvik rødt nivå -98 -18 -61 -61 -100
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm