Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 00 74 12 86 80
27/01 kl 01 68 16 84 77
27/01 kl 02 47 22 69 67
27/01 kl 03 14 25 39 40
27/01 kl 04 -20 37 17 7
27/01 kl 05 -44 34 -10 -12
27/01 kl 06 -52 48 -4 -14
27/01 kl 07 -45 44 -1 -
27/01 kl 08 -22 52 30 -
27/01 kl 09 12 54 66 -
27/01 kl 10 50 61 111 -
27/01 kl 11 77 60 137 -
27/01 kl 12 88 68 156 -
27/01 kl 13 81 68 149 -
27/01 kl 14 59 71 130 -
27/01 kl 15 23 66 89 -
27/01 kl 16 -18 56 38 -
27/01 kl 17 -51 53 2 -
27/01 kl 18 -68 43 -25 -
27/01 kl 19 -69 39 -30 -
27/01 kl 20 -54 30 -24 -
27/01 kl 21 -23 27 4 -
27/01 kl 22 16 23 39 -
27/01 kl 23 51 20 71 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 76 156 113 113 74
Laveste vannstand -66 -30 -43 -65 -78
Avvik gult nivå -71 9 -34 -34 -73
Avvik orange nivå -88 -8 -51 -51 -90
Avvik rødt nivå -98 -18 -61 -61 -100
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm