Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 70 12 82 -
28/01 kl 01 72 13 85 -
28/01 kl 02 59 10 69 -
28/01 kl 03 32 6 38 -
28/01 kl 04 -4 9 5 -
28/01 kl 05 -35 5 -30 -
28/01 kl 06 -51 8 -43 -
28/01 kl 07 -51 8 -43 -
28/01 kl 08 -36 12 -24 -
28/01 kl 09 -8 14 6 -
28/01 kl 10 30 15 45 -
28/01 kl 11 64 21 85 -
28/01 kl 12 84 19 103 -
28/01 kl 13 86 27 113 -
28/01 kl 14 72 27 99 -
28/01 kl 15 42 32 74 -
28/01 kl 16 3 35 38 -
28/01 kl 17 -35 37 2 -
28/01 kl 18 -61 42 -19 -
28/01 kl 19 -70 47 -23 -
28/01 kl 20 -63 47 -16 -
28/01 kl 21 -41 48 7 -
28/01 kl 22 -6 50 44 -
28/01 kl 23 32 47 79 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 76 156 113 113 74
Laveste vannstand -66 -30 -43 -65 -78
Avvik gult nivå -71 9 -34 -34 -73
Avvik orange nivå -88 -8 -51 -51 -90
Avvik rødt nivå -98 -18 -61 -61 -100
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm