Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 81 93 82 -
28/01 kl 01 81 95 85 -
28/01 kl 02 64 75 69 -
28/01 kl 03 34 45 38 -
28/01 kl 04 -3 10 5 -
28/01 kl 05 -34 -21 -30 -
28/01 kl 06 -50 -37 -43 -
28/01 kl 07 -48 -34 -43 -
28/01 kl 08 -32 -17 -24 -
28/01 kl 09 -5 12 6 -
28/01 kl 10 34 51 45 -
28/01 kl 11 72 88 85 -
28/01 kl 12 95 112 103 -
28/01 kl 13 99 116 113 -
28/01 kl 14 88 104 99 -
28/01 kl 15 61 77 74 -
28/01 kl 16 25 42 38 -
28/01 kl 17 -12 7 2 -
28/01 kl 18 -35 -17 -19 -
28/01 kl 19 -39 -21 -23 -
28/01 kl 20 -35 -14 -16 -
28/01 kl 21 -5 14 7 -
28/01 kl 22 28 45 44 -
28/01 kl 23 68 85 79 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 76 162 116 117 90
Laveste vannstand -68 -36 -50 -68 -86
Avvik gult nivå -71 15 -31 -30 -57
Avvik orange nivå -88 -2 -48 -47 -74
Avvik rødt nivå -98 -12 -58 -57 -84
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm