Tid (NNT) Observert 27.01 00 26.01 18 26.01 12
28/01 kl 00 80 82 81 87
28/01 kl 01 76 85 86 88
28/01 kl 02 65 69 66 69
28/01 kl 03 35 38 39 43
28/01 kl 04 2 5 3 3
28/01 kl 05 -25 -30 -29 -28
28/01 kl 06 -50 -43 -46 -43
28/01 kl 07 -42 -43 -42 -41
28/01 kl 08 -20 -24 -25 -25
28/01 kl 09 8 6 5 6
28/01 kl 10 52 45 44 48
28/01 kl 11 89 85 84 84
28/01 kl 12 108 103 104 109
28/01 kl 13 111 113 112 113
28/01 kl 14 100 99 100 103
28/01 kl 15 70 74 75 74
28/01 kl 16 33 38 39 40
28/01 kl 17 1 2 5 2
28/01 kl 18 -20 -19 -15 -18
28/01 kl 19 -22 -23 -23 -22
28/01 kl 20 -21 -16 -12 -16
28/01 kl 21 3 7 9 9
28/01 kl 22 48 44 48 46
28/01 kl 23 77 79 82 81

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 27.01 00 76 156 113 113 74
Max fra modell: 26.01 18 76 158 112 114 73
Max fra modell: 26.01 12 91 158 113 117 74
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm