Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 11 23 12 -
28/01 kl 01 9 23 13 -
28/01 kl 02 5 16 10 -
28/01 kl 03 2 13 6 -
28/01 kl 04 1 14 9 -
28/01 kl 05 1 14 5 -
28/01 kl 06 1 14 8 -
28/01 kl 07 3 17 8 -
28/01 kl 08 4 19 12 -
28/01 kl 09 3 20 14 -
28/01 kl 10 4 21 15 -
28/01 kl 11 8 24 21 -
28/01 kl 12 11 28 19 -
28/01 kl 13 13 30 27 -
28/01 kl 14 16 32 27 -
28/01 kl 15 19 35 32 -
28/01 kl 16 22 39 35 -
28/01 kl 17 23 42 37 -
28/01 kl 18 26 44 42 -
28/01 kl 19 31 49 47 -
28/01 kl 20 28 49 47 -
28/01 kl 21 36 55 48 -
28/01 kl 22 34 51 50 -
28/01 kl 23 36 53 47 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 12 75 55 50 27
Laveste værets virkning -2 11 1 -2 -24
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm