Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 60 50 110 -
29/01 kl 01 70 43 113 -
29/01 kl 02 64 44 108 -
29/01 kl 03 45 38 83 -
29/01 kl 04 13 34 47 -
29/01 kl 05 -21 27 6 -
29/01 kl 06 -45 24 -21 -
29/01 kl 07 -53 20 -33 -
29/01 kl 08 -45 16 -29 -
29/01 kl 09 -24 13 -11 -
29/01 kl 10 10 12 22 -
29/01 kl 11 46 7 53 -
29/01 kl 12 74 7 81 -
29/01 kl 13 84 0 84 -
29/01 kl 14 78 4 82 -
29/01 kl 15 57 -1 56 -
29/01 kl 16 24 3 27 -
29/01 kl 17 -16 -3 -19 -
29/01 kl 18 -48 4 -44 -
29/01 kl 19 -65 0 -65 -
29/01 kl 20 -66 3 -63 -
29/01 kl 21 -53 4 -49 -
29/01 kl 22 -25 6 -19 -
29/01 kl 23 11 7 18 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 76 156 113 113 74
Laveste vannstand -66 -30 -43 -65 -78
Avvik gult nivå -71 9 -34 -34 -73
Avvik orange nivå -88 -8 -51 -51 -90
Avvik rødt nivå -98 -18 -61 -61 -100
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm