Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/01 kl 00 44 7 51 -
30/01 kl 01 63 8 71 -
30/01 kl 02 65 6 71 -
30/01 kl 03 53 8 61 -
30/01 kl 04 28 9 37 -
30/01 kl 05 -4 9 5 -
30/01 kl 06 -33 7 -26 -
30/01 kl 07 -49 8 -41 -
30/01 kl 08 -48 6 -42 -
30/01 kl 09 -35 1 -34 -
30/01 kl 10 -8 4 -4 -
30/01 kl 11 26 0 26 -
30/01 kl 12 58 -1 57 -
30/01 kl 13 77 -3 74 -
30/01 kl 14 79 -7 72 -
30/01 kl 15 66 -7 59 -
30/01 kl 16 41 -12 29 -
30/01 kl 17 5 -11 -6 -
30/01 kl 18 -30 -14 -44 -
30/01 kl 19 -54 -15 -69 -
30/01 kl 20 -62 -16 -78 -
30/01 kl 21 -58 -17 -75 -
30/01 kl 22 -39 -17 -56 -
30/01 kl 23 -8 -13 -21 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 76 156 113 113 74
Laveste vannstand -66 -30 -43 -65 -78
Avvik gult nivå -71 9 -34 -34 -73
Avvik orange nivå -88 -8 -51 -51 -90
Avvik rødt nivå -98 -18 -61 -61 -100
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm