Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/01 kl 13 196 6 202 209
26/01 kl 14 166 10 176 174
26/01 kl 15 127 5 132 132
26/01 kl 16 90 4 94 97
26/01 kl 17 66 2 68 63
26/01 kl 18 57 3 60 56
26/01 kl 19 65 3 68 62
26/01 kl 20 89 4 93 85
26/01 kl 21 126 4 130 125
26/01 kl 22 164 5 169 160
26/01 kl 23 190 7 197 190

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 202 282 239 239 200
Laveste vannstand 60 96 83 61 48
Avvik gult nivå -71 9 -34 -34 -73
Avvik orange nivå -88 -8 -51 -51 -90
Avvik rødt nivå -98 -18 -61 -61 -100
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm