Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 00 200 12 212 206
27/01 kl 01 194 16 210 203
27/01 kl 02 173 22 195 193
27/01 kl 03 140 25 165 166
27/01 kl 04 106 37 143 133
27/01 kl 05 82 34 116 114
27/01 kl 06 74 48 122 112
27/01 kl 07 81 44 125 -
27/01 kl 08 104 52 156 -
27/01 kl 09 138 54 192 -
27/01 kl 10 176 61 237 -
27/01 kl 11 203 60 263 -
27/01 kl 12 214 68 282 -
27/01 kl 13 207 68 275 -
27/01 kl 14 185 71 256 -
27/01 kl 15 149 66 215 -
27/01 kl 16 108 56 164 -
27/01 kl 17 75 53 128 -
27/01 kl 18 58 43 101 -
27/01 kl 19 57 39 96 -
27/01 kl 20 72 30 102 -
27/01 kl 21 103 27 130 -
27/01 kl 22 142 23 165 -
27/01 kl 23 177 20 197 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 202 282 239 239 200
Laveste vannstand 60 96 83 61 48
Avvik gult nivå -71 9 -34 -34 -73
Avvik orange nivå -88 -8 -51 -51 -90
Avvik rødt nivå -98 -18 -61 -61 -100
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm