Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 196 12 208 -
28/01 kl 01 198 13 211 -
28/01 kl 02 185 10 195 -
28/01 kl 03 158 6 164 -
28/01 kl 04 122 9 131 -
28/01 kl 05 91 5 96 -
28/01 kl 06 75 8 83 -
28/01 kl 07 75 8 83 -
28/01 kl 08 90 12 102 -
28/01 kl 09 118 14 132 -
28/01 kl 10 156 15 171 -
28/01 kl 11 190 21 211 -
28/01 kl 12 210 19 229 -
28/01 kl 13 212 27 239 -
28/01 kl 14 198 27 225 -
28/01 kl 15 168 32 200 -
28/01 kl 16 129 35 164 -
28/01 kl 17 91 37 128 -
28/01 kl 18 65 42 107 -
28/01 kl 19 56 47 103 -
28/01 kl 20 63 47 110 -
28/01 kl 21 85 48 133 -
28/01 kl 22 120 50 170 -
28/01 kl 23 158 47 205 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 202 282 239 239 200
Laveste vannstand 60 96 83 61 48
Avvik gult nivå -71 9 -34 -34 -73
Avvik orange nivå -88 -8 -51 -51 -90
Avvik rødt nivå -98 -18 -61 -61 -100
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm