Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 207 219 208 -
28/01 kl 01 207 221 211 -
28/01 kl 02 190 201 195 -
28/01 kl 03 160 171 164 -
28/01 kl 04 123 136 131 -
28/01 kl 05 92 105 96 -
28/01 kl 06 76 89 83 -
28/01 kl 07 78 92 83 -
28/01 kl 08 94 109 102 -
28/01 kl 09 121 138 132 -
28/01 kl 10 160 177 171 -
28/01 kl 11 198 214 211 -
28/01 kl 12 221 238 229 -
28/01 kl 13 225 242 239 -
28/01 kl 14 214 230 225 -
28/01 kl 15 187 203 200 -
28/01 kl 16 151 168 164 -
28/01 kl 17 114 133 128 -
28/01 kl 18 91 109 107 -
28/01 kl 19 87 105 103 -
28/01 kl 20 91 112 110 -
28/01 kl 21 121 140 133 -
28/01 kl 22 154 171 170 -
28/01 kl 23 194 211 205 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 202 288 242 243 216
Laveste vannstand 58 90 76 58 40
Avvik gult nivå -71 15 -31 -30 -57
Avvik orange nivå -88 -2 -48 -47 -74
Avvik rødt nivå -98 -12 -58 -57 -84
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm