Tid (NNT) Observert 27.01 00 26.01 18 26.01 12
28/01 kl 00 206 208 207 213
28/01 kl 01 202 211 212 214
28/01 kl 02 191 195 192 195
28/01 kl 03 161 164 165 169
28/01 kl 04 128 131 129 129
28/01 kl 05 101 96 97 98
28/01 kl 06 76 83 80 83
28/01 kl 07 84 83 84 85
28/01 kl 08 106 102 101 101
28/01 kl 09 134 132 131 132
28/01 kl 10 178 171 170 174
28/01 kl 11 215 211 210 210
28/01 kl 12 234 229 230 235
28/01 kl 13 237 239 238 239
28/01 kl 14 226 225 226 229
28/01 kl 15 196 200 201 200
28/01 kl 16 159 164 165 166
28/01 kl 17 127 128 131 128
28/01 kl 18 106 107 111 108
28/01 kl 19 104 103 103 104
28/01 kl 20 105 110 114 110
28/01 kl 21 129 133 135 135
28/01 kl 22 174 170 174 172
28/01 kl 23 203 205 208 207

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 27.01 00 202 282 239 239 200
Max fra modell: 26.01 18 202 284 238 240 199
Max fra modell: 26.01 12 217 284 239 243 200
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm