Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 186 50 236 -
29/01 kl 01 196 43 239 -
29/01 kl 02 190 44 234 -
29/01 kl 03 171 38 209 -
29/01 kl 04 139 34 173 -
29/01 kl 05 105 27 132 -
29/01 kl 06 81 24 105 -
29/01 kl 07 73 20 93 -
29/01 kl 08 81 16 97 -
29/01 kl 09 102 13 115 -
29/01 kl 10 136 12 148 -
29/01 kl 11 172 7 179 -
29/01 kl 12 200 7 207 -
29/01 kl 13 210 0 210 -
29/01 kl 14 204 4 208 -
29/01 kl 15 183 -1 182 -
29/01 kl 16 150 3 153 -
29/01 kl 17 110 -3 107 -
29/01 kl 18 78 4 82 -
29/01 kl 19 61 0 61 -
29/01 kl 20 60 3 63 -
29/01 kl 21 73 4 77 -
29/01 kl 22 101 6 107 -
29/01 kl 23 137 7 144 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 202 282 239 239 200
Laveste vannstand 60 96 83 61 48
Avvik gult nivå -71 9 -34 -34 -73
Avvik orange nivå -88 -8 -51 -51 -90
Avvik rødt nivå -98 -18 -61 -61 -100
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm