Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/01 kl 00 170 7 177 -
30/01 kl 01 189 8 197 -
30/01 kl 02 191 6 197 -
30/01 kl 03 179 8 187 -
30/01 kl 04 154 9 163 -
30/01 kl 05 122 9 131 -
30/01 kl 06 93 7 100 -
30/01 kl 07 77 8 85 -
30/01 kl 08 78 6 84 -
30/01 kl 09 91 1 92 -
30/01 kl 10 118 4 122 -
30/01 kl 11 152 0 152 -
30/01 kl 12 184 -1 183 -
30/01 kl 13 203 -3 200 -
30/01 kl 14 205 -7 198 -
30/01 kl 15 192 -7 185 -
30/01 kl 16 167 -12 155 -
30/01 kl 17 131 -11 120 -
30/01 kl 18 96 -14 82 -
30/01 kl 19 72 -15 57 -
30/01 kl 20 64 -16 48 -
30/01 kl 21 68 -17 51 -
30/01 kl 22 87 -17 70 -
30/01 kl 23 118 -13 105 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 202 282 239 239 200
Laveste vannstand 60 96 83 61 48
Avvik gult nivå -71 9 -34 -34 -73
Avvik orange nivå -88 -8 -51 -51 -90
Avvik rødt nivå -98 -18 -61 -61 -100
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm