Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/01 kl 13 94 10 104 106
26/01 kl 14 92 11 103 107
26/01 kl 15 72 14 86 88
26/01 kl 16 37 15 52 54
26/01 kl 17 -3 17 14 14
26/01 kl 18 -40 18 -22 -20
26/01 kl 19 -65 20 -45 -43
26/01 kl 20 -71 21 -50 -50
26/01 kl 21 -57 21 -36 -36
26/01 kl 22 -28 22 -6 -6
26/01 kl 23 11 23 34 31

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 104 131 123 144 93
Laveste vannstand -50 -40 -34 -31 -58
Avvik gult nivå -50 -23 -31 -10 -61
Avvik orange nivå -72 -45 -53 -32 -83
Avvik rødt nivå -82 -55 -63 -42 -93
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm