Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 00 47 22 69 67
27/01 kl 01 72 23 95 94
27/01 kl 02 80 26 106 100
27/01 kl 03 68 21 89 87
27/01 kl 04 40 20 60 61
27/01 kl 05 4 21 25 25
27/01 kl 06 -30 21 -9 -10
27/01 kl 07 -54 22 -32 -
27/01 kl 08 -60 25 -35 -
27/01 kl 09 -47 26 -21 -
27/01 kl 10 -17 26 9 -
27/01 kl 11 22 28 50 -
27/01 kl 12 60 30 90 -
27/01 kl 13 87 31 118 -
27/01 kl 14 97 34 131 -
27/01 kl 15 86 37 123 -
27/01 kl 16 58 39 97 -
27/01 kl 17 19 41 60 -
27/01 kl 18 -22 43 21 -
27/01 kl 19 -54 36 -18 -
27/01 kl 20 -72 32 -40 -
27/01 kl 21 -69 33 -36 -
27/01 kl 22 -47 31 -16 -
27/01 kl 23 -12 29 17 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 104 131 123 144 93
Laveste vannstand -50 -40 -34 -31 -58
Avvik gult nivå -50 -23 -31 -10 -61
Avvik orange nivå -72 -45 -53 -32 -83
Avvik rødt nivå -82 -55 -63 -42 -93
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm