Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 27 29 56 -
28/01 kl 01 60 32 92 -
28/01 kl 02 78 30 108 -
28/01 kl 03 76 27 103 -
28/01 kl 04 56 28 84 -
28/01 kl 05 23 28 51 -
28/01 kl 06 -14 27 13 -
28/01 kl 07 -44 26 -18 -
28/01 kl 08 -60 26 -34 -
28/01 kl 09 -58 26 -32 -
28/01 kl 10 -36 25 -11 -
28/01 kl 11 0 26 26 -
28/01 kl 12 40 27 67 -
28/01 kl 13 74 27 101 -
28/01 kl 14 93 28 121 -
28/01 kl 15 93 30 123 -
28/01 kl 16 74 32 106 -
28/01 kl 17 39 34 73 -
28/01 kl 18 -2 35 33 -
28/01 kl 19 -39 36 -3 -
28/01 kl 20 -65 37 -28 -
28/01 kl 21 -73 40 -33 -
28/01 kl 22 -60 41 -19 -
28/01 kl 23 -32 43 11 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 104 131 123 144 93
Laveste vannstand -50 -40 -34 -31 -58
Avvik gult nivå -50 -23 -31 -10 -61
Avvik orange nivå -72 -45 -53 -32 -83
Avvik rødt nivå -82 -55 -63 -42 -93
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm