Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 54 66 56 -
28/01 kl 01 87 98 92 -
28/01 kl 02 104 115 108 -
28/01 kl 03 102 113 103 -
28/01 kl 04 82 92 84 -
28/01 kl 05 48 58 51 -
28/01 kl 06 10 22 13 -
28/01 kl 07 -19 -7 -18 -
28/01 kl 08 -35 -24 -34 -
28/01 kl 09 -33 -23 -32 -
28/01 kl 10 -10 1 -11 -
28/01 kl 11 25 35 26 -
28/01 kl 12 64 74 67 -
28/01 kl 13 98 109 101 -
28/01 kl 14 116 128 121 -
28/01 kl 15 116 129 123 -
28/01 kl 16 100 114 106 -
28/01 kl 17 65 81 73 -
28/01 kl 18 23 41 33 -
28/01 kl 19 -12 6 -3 -
28/01 kl 20 -38 -20 -28 -
28/01 kl 21 -44 -25 -33 -
28/01 kl 22 -28 -9 -19 -
28/01 kl 23 1 22 11 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 105 132 129 171 116
Laveste vannstand -52 -42 -44 -35 -68
Avvik gult nivå -49 -22 -25 17 -38
Avvik orange nivå -71 -44 -47 -5 -60
Avvik rødt nivå -81 -54 -57 -15 -70
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm