Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 6 44 50 -
29/01 kl 01 43 45 88 -
29/01 kl 02 69 47 116 -
29/01 kl 03 77 48 125 -
29/01 kl 04 66 49 115 -
29/01 kl 05 39 50 89 -
29/01 kl 06 4 50 54 -
29/01 kl 07 -29 52 23 -
29/01 kl 08 -53 53 0 -
29/01 kl 09 -60 53 -7 -
29/01 kl 10 -48 50 2 -
29/01 kl 11 -19 49 30 -
29/01 kl 12 18 50 68 -
29/01 kl 13 55 50 105 -
29/01 kl 14 82 50 132 -
29/01 kl 15 92 52 144 -
29/01 kl 16 83 53 136 -
29/01 kl 17 56 49 105 -
29/01 kl 18 19 45 64 -
29/01 kl 19 -20 40 20 -
29/01 kl 20 -52 38 -14 -
29/01 kl 21 -69 39 -30 -
29/01 kl 22 -67 36 -31 -
29/01 kl 23 -47 32 -15 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 104 131 123 144 93
Laveste vannstand -50 -40 -34 -31 -58
Avvik gult nivå -50 -23 -31 -10 -61
Avvik orange nivå -72 -45 -53 -32 -83
Avvik rødt nivå -82 -55 -63 -42 -93
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm