Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 38 62 50 -
29/01 kl 01 75 101 88 -
29/01 kl 02 103 128 116 -
29/01 kl 03 112 135 125 -
29/01 kl 04 102 121 115 -
29/01 kl 05 77 97 89 -
29/01 kl 06 44 64 54 -
29/01 kl 07 11 30 23 -
29/01 kl 08 -12 9 0 -
29/01 kl 09 -17 3 -7 -
29/01 kl 10 -6 13 2 -
29/01 kl 11 23 46 30 -
29/01 kl 12 61 90 68 -
29/01 kl 13 98 130 105 -
29/01 kl 14 125 161 132 -
29/01 kl 15 135 171 144 -
29/01 kl 16 125 160 136 -
29/01 kl 17 96 135 105 -
29/01 kl 18 58 99 64 -
29/01 kl 19 19 57 20 -
29/01 kl 20 -16 22 -14 -
29/01 kl 21 -35 1 -30 -
29/01 kl 22 -35 -1 -31 -
29/01 kl 23 -18 14 -15 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 105 132 129 171 116
Laveste vannstand -52 -42 -44 -35 -68
Avvik gult nivå -49 -22 -25 17 -38
Avvik orange nivå -71 -44 -47 -5 -60
Avvik rødt nivå -81 -54 -57 -15 -70
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm