Tid (NNT) Observert 27.01 00 26.01 18 26.01 12
29/01 kl 00 45 50 51 53
29/01 kl 01 82 88 89 92
29/01 kl 02 112 116 117 119
29/01 kl 03 122 125 126 128
29/01 kl 04 114 115 116 118
29/01 kl 05 86 89 91 92
29/01 kl 06 54 54 58 58
29/01 kl 07 21 23 27 26
29/01 kl 08 0 0 5 1
29/01 kl 09 -7 -7 -3 -5
29/01 kl 10 7 2 5 9
29/01 kl 11 41 30 34 39
29/01 kl 12 80 68 71 76
29/01 kl 13 117 105 109 115
29/01 kl 14 139 132 136 144
29/01 kl 15 148 144 148 151
29/01 kl 16 138 136 137 139
29/01 kl 17 111 105 105 108
29/01 kl 18 72 64 63 69
29/01 kl 19 32 20 21 25
29/01 kl 20 0 -14 -14 -9
29/01 kl 21 -19 -30 -33 -28
29/01 kl 22 -20 -31 -34 -27
29/01 kl 23 -2 -15 -20 -12

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 27.01 00 104 131 123 144 93
Max fra modell: 26.01 18 104 131 124 148 91
Max fra modell: 26.01 12 104 130 125 151 94
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm