Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 32 56 44 -
29/01 kl 01 32 58 45 -
29/01 kl 02 34 59 47 -
29/01 kl 03 35 58 48 -
29/01 kl 04 36 55 49 -
29/01 kl 05 38 58 50 -
29/01 kl 06 40 60 50 -
29/01 kl 07 40 59 52 -
29/01 kl 08 41 62 53 -
29/01 kl 09 43 63 53 -
29/01 kl 10 42 61 50 -
29/01 kl 11 42 65 49 -
29/01 kl 12 43 72 50 -
29/01 kl 13 43 75 50 -
29/01 kl 14 43 79 50 -
29/01 kl 15 43 79 52 -
29/01 kl 16 42 77 53 -
29/01 kl 17 40 79 49 -
29/01 kl 18 39 80 45 -
29/01 kl 19 39 77 40 -
29/01 kl 20 36 74 38 -
29/01 kl 21 34 70 39 -
29/01 kl 22 32 66 36 -
29/01 kl 23 29 61 32 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 26 53 54 80 57
Laveste værets virkning 9 17 23 29 -3
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm