Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/01 kl 00 -14 29 15 -
30/01 kl 01 23 27 50 -
30/01 kl 02 54 25 79 -
30/01 kl 03 71 22 93 -
30/01 kl 04 70 19 89 -
30/01 kl 05 52 16 68 -
30/01 kl 06 22 14 36 -
30/01 kl 07 -12 14 2 -
30/01 kl 08 -40 12 -28 -
30/01 kl 09 -56 10 -46 -
30/01 kl 10 -54 11 -43 -
30/01 kl 11 -34 8 -26 -
30/01 kl 12 -2 7 5 -
30/01 kl 13 35 8 43 -
30/01 kl 14 66 6 72 -
30/01 kl 15 85 4 89 -
30/01 kl 16 85 4 89 -
30/01 kl 17 68 4 72 -
30/01 kl 18 37 4 41 -
30/01 kl 19 0 5 5 -
30/01 kl 20 -34 6 -28 -
30/01 kl 21 -58 8 -50 -
30/01 kl 22 -66 8 -58 -
30/01 kl 23 -56 8 -48 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 104 131 123 144 93
Laveste vannstand -50 -40 -34 -31 -58
Avvik gult nivå -50 -23 -31 -10 -61
Avvik orange nivå -72 -45 -53 -32 -83
Avvik rødt nivå -82 -55 -63 -42 -93
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm