Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
30/01 kl 00 11 43 15 -
30/01 kl 01 46 76 50 -
30/01 kl 02 75 103 79 -
30/01 kl 03 88 116 93 -
30/01 kl 04 84 112 89 -
30/01 kl 05 64 90 68 -
30/01 kl 06 31 56 36 -
30/01 kl 07 -5 22 2 -
30/01 kl 08 -34 -7 -28 -
30/01 kl 09 -50 -24 -46 -
30/01 kl 10 -48 -23 -43 -
30/01 kl 11 -28 -4 -26 -
30/01 kl 12 0 26 5 -
30/01 kl 13 34 61 43 -
30/01 kl 14 65 92 72 -
30/01 kl 15 84 112 89 -
30/01 kl 16 84 112 89 -
30/01 kl 17 67 95 72 -
30/01 kl 18 36 67 41 -
30/01 kl 19 -2 31 5 -
30/01 kl 20 -37 -2 -28 -
30/01 kl 21 -60 -24 -50 -
30/01 kl 22 -68 -31 -58 -
30/01 kl 23 -57 -18 -48 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 105 132 129 171 116
Laveste vannstand -52 -42 -44 -35 -68
Avvik gult nivå -49 -22 -25 17 -38
Avvik orange nivå -71 -44 -47 -5 -60
Avvik rødt nivå -81 -54 -57 -15 -70
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm