Tid (NNT) Observert 27.01 00 26.01 18 26.01 12
30/01 kl 00 26 15 9 17
30/01 kl 01 60 50 47 51
30/01 kl 02 90 79 77 80
30/01 kl 03 104 93 91 94
30/01 kl 04 102 89 85 88
30/01 kl 05 81 68 65 68
30/01 kl 06 50 36 34 35
30/01 kl 07 16 2 0 0
30/01 kl 08 -13 -28 -30 -31
30/01 kl 09 -28 -46 -47 -49
30/01 kl 10 -30 -43 -46 -47
30/01 kl 11 -12 -26 -29 -29
30/01 kl 12 20 5 0 1
30/01 kl 13 56 43 36 37
30/01 kl 14 86 72 66 68
30/01 kl 15 103 89 86 86
30/01 kl 16 104 89 86 85
30/01 kl 17 88 72 67 66
30/01 kl 18 58 41 37 34
30/01 kl 19 24 5 1 -2
30/01 kl 20 -8 -28 -33 -35
30/01 kl 21 -31 -50 -56 -58
30/01 kl 22 -38 -58 -65 -66
30/01 kl 23 -24 -48 -54 -53

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 27.01 00 104 131 123 144 93
Max fra modell: 26.01 18 104 131 124 148 91
Max fra modell: 26.01 12 104 130 125 151 94
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm