Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/01 kl 13 228 10 238 240
26/01 kl 14 226 11 237 241
26/01 kl 15 206 14 220 222
26/01 kl 16 171 15 186 188
26/01 kl 17 131 17 148 148
26/01 kl 18 94 18 112 114
26/01 kl 19 69 20 89 91
26/01 kl 20 63 21 84 84
26/01 kl 21 77 21 98 98
26/01 kl 22 106 22 128 128
26/01 kl 23 145 23 168 165

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 238 265 257 278 227
Laveste vannstand 84 94 100 103 76
Avvik gult nivå -50 -23 -31 -10 -61
Avvik orange nivå -72 -45 -53 -32 -83
Avvik rødt nivå -82 -55 -63 -42 -93
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm