Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
26/01 kl 13 238 238 238 240
26/01 kl 14 235 239 237 241
26/01 kl 15 219 221 220 222
26/01 kl 16 185 187 186 188
26/01 kl 17 145 147 148 148
26/01 kl 18 109 111 112 114
26/01 kl 19 87 90 89 91
26/01 kl 20 82 84 84 84
26/01 kl 21 94 98 98 98
26/01 kl 22 126 131 128 128
26/01 kl 23 166 171 168 165

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 239 266 263 305 250
Laveste vannstand 82 92 90 99 66
Avvik gult nivå -49 -22 -25 17 -38
Avvik orange nivå -71 -44 -47 -5 -60
Avvik rødt nivå -81 -54 -57 -15 -70
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm