Tid (NNT) Observert 27.01 00 26.01 18 26.01 12
26/01 kl 12 221 - - 218
26/01 kl 13 240 238 238 238
26/01 kl 14 241 237 237 238
26/01 kl 15 222 220 220 220
26/01 kl 16 188 186 186 186
26/01 kl 17 148 148 148 148
26/01 kl 18 114 112 112 112
26/01 kl 19 91 89 89 89
26/01 kl 20 84 84 84 83
26/01 kl 21 98 98 98 98
26/01 kl 22 128 128 128 128
26/01 kl 23 165 168 168 167

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 27.01 00 238 265 257 278 227
Max fra modell: 26.01 18 238 265 258 282 225
Max fra modell: 26.01 12 238 264 259 285 228
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm