Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 00 181 22 203 201
27/01 kl 01 206 23 229 228
27/01 kl 02 214 26 240 234
27/01 kl 03 202 21 223 221
27/01 kl 04 174 20 194 195
27/01 kl 05 138 21 159 159
27/01 kl 06 104 21 125 124
27/01 kl 07 80 22 102 -
27/01 kl 08 74 25 99 -
27/01 kl 09 87 26 113 -
27/01 kl 10 117 26 143 -
27/01 kl 11 156 28 184 -
27/01 kl 12 194 30 224 -
27/01 kl 13 221 31 252 -
27/01 kl 14 231 34 265 -
27/01 kl 15 220 37 257 -
27/01 kl 16 192 39 231 -
27/01 kl 17 153 41 194 -
27/01 kl 18 112 43 155 -
27/01 kl 19 80 36 116 -
27/01 kl 20 62 32 94 -
27/01 kl 21 65 33 98 -
27/01 kl 22 87 31 118 -
27/01 kl 23 122 29 151 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 238 265 257 278 227
Laveste vannstand 84 94 100 103 76
Avvik gult nivå -50 -23 -31 -10 -61
Avvik orange nivå -72 -45 -53 -32 -83
Avvik rødt nivå -82 -55 -63 -42 -93
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm