Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 00 198 205 203 201
27/01 kl 01 224 232 229 228
27/01 kl 02 233 241 240 234
27/01 kl 03 219 225 223 221
27/01 kl 04 191 198 194 195
27/01 kl 05 157 164 159 159
27/01 kl 06 123 129 125 124
27/01 kl 07 99 106 102 -
27/01 kl 08 96 102 99 -
27/01 kl 09 109 116 113 -
27/01 kl 10 139 146 143 -
27/01 kl 11 181 187 184 -
27/01 kl 12 221 228 224 -
27/01 kl 13 248 255 252 -
27/01 kl 14 260 266 265 -
27/01 kl 15 251 260 257 -
27/01 kl 16 224 235 231 -
27/01 kl 17 185 199 194 -
27/01 kl 18 146 162 155 -
27/01 kl 19 113 133 116 -
27/01 kl 20 92 109 94 -
27/01 kl 21 95 108 98 -
27/01 kl 22 115 128 118 -
27/01 kl 23 148 161 151 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 239 266 263 305 250
Laveste vannstand 82 92 90 99 66
Avvik gult nivå -49 -22 -25 17 -38
Avvik orange nivå -71 -44 -47 -5 -60
Avvik rødt nivå -81 -54 -57 -15 -70
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm