Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 00 17 24 22 20
27/01 kl 01 18 26 23 22
27/01 kl 02 19 27 26 20
27/01 kl 03 17 23 21 19
27/01 kl 04 17 24 20 21
27/01 kl 05 19 26 21 21
27/01 kl 06 19 25 21 20
27/01 kl 07 19 26 22 -
27/01 kl 08 22 28 25 -
27/01 kl 09 22 29 26 -
27/01 kl 10 22 29 26 -
27/01 kl 11 25 31 28 -
27/01 kl 12 27 34 30 -
27/01 kl 13 27 34 31 -
27/01 kl 14 29 35 34 -
27/01 kl 15 31 40 37 -
27/01 kl 16 32 43 39 -
27/01 kl 17 32 46 41 -
27/01 kl 18 34 50 43 -
27/01 kl 19 33 53 36 -
27/01 kl 20 30 47 32 -
27/01 kl 21 30 43 33 -
27/01 kl 22 28 41 31 -
27/01 kl 23 26 39 29 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 26 53 54 80 57
Laveste værets virkning 9 17 23 29 -3
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm