Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 161 29 190 -
28/01 kl 01 194 32 226 -
28/01 kl 02 212 30 242 -
28/01 kl 03 210 27 237 -
28/01 kl 04 190 28 218 -
28/01 kl 05 157 28 185 -
28/01 kl 06 120 27 147 -
28/01 kl 07 90 26 116 -
28/01 kl 08 74 26 100 -
28/01 kl 09 76 26 102 -
28/01 kl 10 98 25 123 -
28/01 kl 11 134 26 160 -
28/01 kl 12 174 27 201 -
28/01 kl 13 208 27 235 -
28/01 kl 14 227 28 255 -
28/01 kl 15 227 30 257 -
28/01 kl 16 208 32 240 -
28/01 kl 17 173 34 207 -
28/01 kl 18 132 35 167 -
28/01 kl 19 95 36 131 -
28/01 kl 20 69 37 106 -
28/01 kl 21 61 40 101 -
28/01 kl 22 74 41 115 -
28/01 kl 23 102 43 145 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 238 265 257 278 227
Laveste vannstand 84 94 100 103 76
Avvik gult nivå -50 -23 -31 -10 -61
Avvik orange nivå -72 -45 -53 -32 -83
Avvik rødt nivå -82 -55 -63 -42 -93
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm