Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 188 200 190 -
28/01 kl 01 221 232 226 -
28/01 kl 02 238 249 242 -
28/01 kl 03 236 247 237 -
28/01 kl 04 216 226 218 -
28/01 kl 05 182 192 185 -
28/01 kl 06 144 156 147 -
28/01 kl 07 115 127 116 -
28/01 kl 08 99 110 100 -
28/01 kl 09 101 111 102 -
28/01 kl 10 124 135 123 -
28/01 kl 11 159 169 160 -
28/01 kl 12 198 208 201 -
28/01 kl 13 232 243 235 -
28/01 kl 14 250 262 255 -
28/01 kl 15 250 263 257 -
28/01 kl 16 234 248 240 -
28/01 kl 17 199 215 207 -
28/01 kl 18 157 175 167 -
28/01 kl 19 122 140 131 -
28/01 kl 20 96 114 106 -
28/01 kl 21 90 109 101 -
28/01 kl 22 106 125 115 -
28/01 kl 23 135 156 145 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 239 266 263 305 250
Laveste vannstand 82 92 90 99 66
Avvik gult nivå -49 -22 -25 17 -38
Avvik orange nivå -71 -44 -47 -5 -60
Avvik rødt nivå -81 -54 -57 -15 -70
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm