Tid (NNT) Observert 27.01 00 26.01 18 26.01 12
28/01 kl 00 195 190 190 192
28/01 kl 01 229 226 225 226
28/01 kl 02 246 242 241 243
28/01 kl 03 243 237 238 241
28/01 kl 04 224 218 218 221
28/01 kl 05 190 185 186 188
28/01 kl 06 152 147 147 152
28/01 kl 07 123 116 117 121
28/01 kl 08 106 100 100 104
28/01 kl 09 107 102 102 106
28/01 kl 10 130 123 125 130
28/01 kl 11 166 160 160 167
28/01 kl 12 206 201 201 206
28/01 kl 13 240 235 234 239
28/01 kl 14 259 255 255 259
28/01 kl 15 258 257 258 259
28/01 kl 16 238 240 240 240
28/01 kl 17 204 207 207 206
28/01 kl 18 164 167 167 166
28/01 kl 19 130 131 132 131
28/01 kl 20 105 106 107 107
28/01 kl 21 98 101 101 101
28/01 kl 22 112 115 115 116
28/01 kl 23 142 145 145 146

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 27.01 00 238 265 257 278 227
Max fra modell: 26.01 18 238 265 258 282 225
Max fra modell: 26.01 12 238 264 259 285 228
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm