Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 27 39 29 -
28/01 kl 01 27 38 32 -
28/01 kl 02 26 37 30 -
28/01 kl 03 26 37 27 -
28/01 kl 04 26 36 28 -
28/01 kl 05 25 35 28 -
28/01 kl 06 24 36 27 -
28/01 kl 07 25 37 26 -
28/01 kl 08 25 36 26 -
28/01 kl 09 25 35 26 -
28/01 kl 10 26 37 25 -
28/01 kl 11 25 35 26 -
28/01 kl 12 24 34 27 -
28/01 kl 13 24 35 27 -
28/01 kl 14 23 35 28 -
28/01 kl 15 23 36 30 -
28/01 kl 16 26 40 32 -
28/01 kl 17 26 42 34 -
28/01 kl 18 25 43 35 -
28/01 kl 19 27 45 36 -
28/01 kl 20 27 45 37 -
28/01 kl 21 29 48 40 -
28/01 kl 22 32 51 41 -
28/01 kl 23 33 54 43 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 26 53 54 80 57
Laveste værets virkning 9 17 23 29 -3
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm