Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 140 44 184 -
29/01 kl 01 177 45 222 -
29/01 kl 02 203 47 250 -
29/01 kl 03 211 48 259 -
29/01 kl 04 200 49 249 -
29/01 kl 05 173 50 223 -
29/01 kl 06 138 50 188 -
29/01 kl 07 105 52 157 -
29/01 kl 08 81 53 134 -
29/01 kl 09 74 53 127 -
29/01 kl 10 86 50 136 -
29/01 kl 11 115 49 164 -
29/01 kl 12 152 50 202 -
29/01 kl 13 189 50 239 -
29/01 kl 14 216 50 266 -
29/01 kl 15 226 52 278 -
29/01 kl 16 217 53 270 -
29/01 kl 17 190 49 239 -
29/01 kl 18 153 45 198 -
29/01 kl 19 114 40 154 -
29/01 kl 20 82 38 120 -
29/01 kl 21 65 39 104 -
29/01 kl 22 67 36 103 -
29/01 kl 23 87 32 119 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 238 265 257 278 227
Laveste vannstand 84 94 100 103 76
Avvik gult nivå -50 -23 -31 -10 -61
Avvik orange nivå -72 -45 -53 -32 -83
Avvik rødt nivå -82 -55 -63 -42 -93
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm