Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 172 196 184 -
29/01 kl 01 209 235 222 -
29/01 kl 02 237 262 250 -
29/01 kl 03 246 269 259 -
29/01 kl 04 236 255 249 -
29/01 kl 05 211 231 223 -
29/01 kl 06 178 198 188 -
29/01 kl 07 145 164 157 -
29/01 kl 08 122 143 134 -
29/01 kl 09 117 137 127 -
29/01 kl 10 128 147 136 -
29/01 kl 11 157 180 164 -
29/01 kl 12 195 224 202 -
29/01 kl 13 232 264 239 -
29/01 kl 14 259 295 266 -
29/01 kl 15 269 305 278 -
29/01 kl 16 259 294 270 -
29/01 kl 17 230 269 239 -
29/01 kl 18 192 233 198 -
29/01 kl 19 153 191 154 -
29/01 kl 20 118 156 120 -
29/01 kl 21 99 135 104 -
29/01 kl 22 99 133 103 -
29/01 kl 23 116 148 119 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 239 266 263 305 250
Laveste vannstand 82 92 90 99 66
Avvik gult nivå -49 -22 -25 17 -38
Avvik orange nivå -71 -44 -47 -5 -60
Avvik rødt nivå -81 -54 -57 -15 -70
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm