Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/01 kl 00 120 29 149 -
30/01 kl 01 157 27 184 -
30/01 kl 02 188 25 213 -
30/01 kl 03 205 22 227 -
30/01 kl 04 204 19 223 -
30/01 kl 05 186 16 202 -
30/01 kl 06 156 14 170 -
30/01 kl 07 122 14 136 -
30/01 kl 08 94 12 106 -
30/01 kl 09 78 10 88 -
30/01 kl 10 80 11 91 -
30/01 kl 11 100 8 108 -
30/01 kl 12 132 7 139 -
30/01 kl 13 169 8 177 -
30/01 kl 14 200 6 206 -
30/01 kl 15 219 4 223 -
30/01 kl 16 219 4 223 -
30/01 kl 17 202 4 206 -
30/01 kl 18 171 4 175 -
30/01 kl 19 134 5 139 -
30/01 kl 20 100 6 106 -
30/01 kl 21 76 8 84 -
30/01 kl 22 68 8 76 -
30/01 kl 23 78 8 86 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 238 265 257 278 227
Laveste vannstand 84 94 100 103 76
Avvik gult nivå -50 -23 -31 -10 -61
Avvik orange nivå -72 -45 -53 -32 -83
Avvik rødt nivå -82 -55 -63 -42 -93
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm