Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
30/01 kl 00 145 177 149 -
30/01 kl 01 180 210 184 -
30/01 kl 02 209 237 213 -
30/01 kl 03 222 250 227 -
30/01 kl 04 218 246 223 -
30/01 kl 05 198 224 202 -
30/01 kl 06 165 190 170 -
30/01 kl 07 129 156 136 -
30/01 kl 08 100 127 106 -
30/01 kl 09 84 110 88 -
30/01 kl 10 86 111 91 -
30/01 kl 11 106 130 108 -
30/01 kl 12 134 160 139 -
30/01 kl 13 168 195 177 -
30/01 kl 14 199 226 206 -
30/01 kl 15 218 246 223 -
30/01 kl 16 218 246 223 -
30/01 kl 17 201 229 206 -
30/01 kl 18 170 201 175 -
30/01 kl 19 132 165 139 -
30/01 kl 20 97 132 106 -
30/01 kl 21 74 110 84 -
30/01 kl 22 66 103 76 -
30/01 kl 23 77 116 86 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 239 266 263 305 250
Laveste vannstand 82 92 90 99 66
Avvik gult nivå -49 -22 -25 17 -38
Avvik orange nivå -71 -44 -47 -5 -60
Avvik rødt nivå -81 -54 -57 -15 -70
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm