Tid (NNT) Observert 27.01 00 26.01 18 26.01 12
30/01 kl 00 160 149 143 151
30/01 kl 01 194 184 181 185
30/01 kl 02 224 213 211 214
30/01 kl 03 238 227 225 228
30/01 kl 04 236 223 219 222
30/01 kl 05 215 202 199 202
30/01 kl 06 184 170 168 169
30/01 kl 07 150 136 134 134
30/01 kl 08 121 106 104 103
30/01 kl 09 106 88 87 85
30/01 kl 10 104 91 88 87
30/01 kl 11 122 108 105 105
30/01 kl 12 154 139 134 135
30/01 kl 13 190 177 170 171
30/01 kl 14 220 206 200 202
30/01 kl 15 237 223 220 220
30/01 kl 16 238 223 220 219
30/01 kl 17 222 206 201 200
30/01 kl 18 192 175 171 168
30/01 kl 19 158 139 135 132
30/01 kl 20 126 106 101 99
30/01 kl 21 103 84 78 76
30/01 kl 22 96 76 69 68
30/01 kl 23 110 86 80 81

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 27.01 00 238 265 257 278 227
Max fra modell: 26.01 18 238 265 258 282 225
Max fra modell: 26.01 12 238 264 259 285 228
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm