Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
30/01 kl 00 25 57 29 -
30/01 kl 01 23 53 27 -
30/01 kl 02 21 49 25 -
30/01 kl 03 17 45 22 -
30/01 kl 04 14 42 19 -
30/01 kl 05 12 38 16 -
30/01 kl 06 9 34 14 -
30/01 kl 07 7 34 14 -
30/01 kl 08 6 33 12 -
30/01 kl 09 6 32 10 -
30/01 kl 10 6 31 11 -
30/01 kl 11 6 30 8 -
30/01 kl 12 2 28 7 -
30/01 kl 13 -1 26 8 -
30/01 kl 14 -1 26 6 -
30/01 kl 15 -1 27 4 -
30/01 kl 16 -1 27 4 -
30/01 kl 17 -1 27 4 -
30/01 kl 18 -1 30 4 -
30/01 kl 19 -2 31 5 -
30/01 kl 20 -3 32 6 -
30/01 kl 21 -2 34 8 -
30/01 kl 22 -2 35 8 -
30/01 kl 23 -1 38 8 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 26 53 54 80 57
Laveste værets virkning 9 17 23 29 -3
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm