Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/01 kl 13 47 2 49 47
26/01 kl 14 25 1 26 24
26/01 kl 15 -3 -1 -4 -6
26/01 kl 16 -29 1 -28 -30
26/01 kl 17 -46 4 -42 -44
26/01 kl 18 -50 4 -46 -46
26/01 kl 19 -40 5 -35 -37
26/01 kl 20 -20 6 -14 -15
26/01 kl 21 5 11 16 13
26/01 kl 22 31 17 48 43
26/01 kl 23 49 21 70 66

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 70 110 74 70 56
Laveste vannstand -46 -33 -40 -40 -61
Avvik gult nivå -42 -2 -38 -42 -56
Avvik orange nivå -55 -15 -51 -55 -69
Avvik rødt nivå -70 -30 -66 -70 -84
Korreksjon av vannstandsdataene: -5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm