Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
26/01 kl 13 49 49 49 47
26/01 kl 14 24 26 26 24
26/01 kl 15 -4 -1 -4 -6
26/01 kl 16 -30 -27 -28 -30
26/01 kl 17 -43 -39 -42 -44
26/01 kl 18 -44 -40 -46 -46
26/01 kl 19 -35 -30 -35 -37
26/01 kl 20 -14 -9 -14 -15
26/01 kl 21 13 18 16 13
26/01 kl 22 45 51 48 43
26/01 kl 23 66 71 70 66

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 71 117 76 80 60
Laveste vannstand -44 -37 -43 -43 -71
Avvik gult nivå -41 5 -36 -32 -52
Avvik orange nivå -54 -8 -49 -45 -65
Avvik rødt nivå -69 -23 -64 -60 -80
Korreksjon av vannstandsdataene: -5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm