Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 53 5 58 -
28/01 kl 01 52 0 52 -
28/01 kl 02 38 0 38 -
28/01 kl 03 15 -1 14 -
28/01 kl 04 -12 1 -11 -
28/01 kl 05 -34 4 -30 -
28/01 kl 06 -44 4 -40 -
28/01 kl 07 -40 6 -34 -
28/01 kl 08 -25 6 -19 -
28/01 kl 09 -2 7 5 -
28/01 kl 10 23 6 29 -
28/01 kl 11 45 10 55 -
28/01 kl 12 59 13 72 -
28/01 kl 13 60 14 74 -
28/01 kl 14 48 13 61 -
28/01 kl 15 26 14 40 -
28/01 kl 16 -2 15 13 -
28/01 kl 17 -29 18 -11 -
28/01 kl 18 -47 19 -28 -
28/01 kl 19 -52 20 -32 -
28/01 kl 20 -42 23 -19 -
28/01 kl 21 -23 23 0 -
28/01 kl 22 2 25 27 -
28/01 kl 23 26 21 47 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 70 110 74 70 56
Laveste vannstand -46 -33 -40 -40 -61
Avvik gult nivå -42 -2 -38 -42 -56
Avvik orange nivå -55 -15 -51 -55 -69
Avvik rødt nivå -70 -30 -66 -70 -84
Korreksjon av vannstandsdataene: -5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm