Tid (NNT) Observert 27.01 00 26.01 18 26.01 12
28/01 kl 00 53 58 57 59
28/01 kl 01 54 52 53 55
28/01 kl 02 39 38 38 40
28/01 kl 03 18 14 15 15
28/01 kl 04 -10 -11 -11 -10
28/01 kl 05 -33 -30 -31 -31
28/01 kl 06 -44 -40 -40 -41
28/01 kl 07 -36 -34 -35 -35
28/01 kl 08 -16 -19 -20 -20
28/01 kl 09 6 5 4 5
28/01 kl 10 32 29 30 31
28/01 kl 11 54 55 55 57
28/01 kl 12 69 72 71 72
28/01 kl 13 72 74 74 75
28/01 kl 14 57 61 61 62
28/01 kl 15 34 40 41 41
28/01 kl 16 7 13 14 15
28/01 kl 17 -19 -11 -11 -10
28/01 kl 18 -34 -28 -26 -28
28/01 kl 19 -39 -32 -29 -32
28/01 kl 20 -29 -19 -16 -20
28/01 kl 21 -2 0 3 0
28/01 kl 22 29 27 28 27
28/01 kl 23 52 47 48 51

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 27.01 00 70 110 74 70 56
Max fra modell: 26.01 18 70 111 74 70 59
Max fra modell: 26.01 12 70 110 75 72 59
Korreksjon av vannstandsdataene: -5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm