Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/01 kl 00 34 10 44 -
30/01 kl 01 46 9 55 -
30/01 kl 02 47 9 56 -
30/01 kl 03 35 8 43 -
30/01 kl 04 13 7 20 -
30/01 kl 05 -12 7 -5 -
30/01 kl 06 -34 4 -30 -
30/01 kl 07 -43 2 -41 -
30/01 kl 08 -38 0 -38 -
30/01 kl 09 -23 -2 -25 -
30/01 kl 10 -2 -3 -5 -
30/01 kl 11 21 -2 19 -
30/01 kl 12 41 -5 36 -
30/01 kl 13 53 -8 45 -
30/01 kl 14 54 -10 44 -
30/01 kl 15 44 -11 33 -
30/01 kl 16 24 -10 14 -
30/01 kl 17 -3 -12 -15 -
30/01 kl 18 -27 -12 -39 -
30/01 kl 19 -43 -13 -56 -
30/01 kl 20 -47 -14 -61 -
30/01 kl 21 -38 -13 -51 -
30/01 kl 22 -21 -11 -32 -
30/01 kl 23 0 -9 -9 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 70 110 74 70 56
Laveste vannstand -46 -33 -40 -40 -61
Avvik gult nivå -42 -2 -38 -42 -56
Avvik orange nivå -55 -15 -51 -55 -69
Avvik rødt nivå -70 -30 -66 -70 -84
Korreksjon av vannstandsdataene: -5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm